Finansowanie

Własna instalacja fotowoltaiczna to inwestycja. Aby ją zrealizować potrzebne są środki finansowe. Pomożemy Ci w doborze odpowiedniego dofinansowania, dopilnujemy wszelkich formalności oraz przeprowadzimy Cię przez cały proces. Możliwości jest wiele, poniżej znajdziesz niezbędne informacje na ich temat.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwoli Ci odliczyć od podstawy opodatkowania zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją, w tym także montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. W zależności od tego, według jakiej skali podatkowej się rozliczasz możesz otrzymać zwrot o określonej wysokości.

Kto może dokonać odliczenia:

podatnicy podatku PIT

Kwota odliczenia:

maksymalnie 16 960 zł (przy skali podatkowej 32%)

Premia

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana na potrzeby takich modernizacji obiektu, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii w budynku. Za wypłatę świadczenia odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kto może otrzymać premię:

właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych), właściciele lub zarządcy budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła.

Wysokość premii:

16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji OZE min. 1 kW, max. 50 kW

Program „Czyste powietrze”

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Dzięki dofinansowaniu możesz wymienić stare i nieefektywne źródła ciepła zasilane paliwami stałymi na nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

kto może otrzymać dofinansowanie:

właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dotacji:

uzależniona od zakresu termomodernizacji, maksymalnie 30 000 zł (jeśli termomodernizacja obejmuje montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej).
Wnioski składa się on-line do WFOŚiGW.

Ulga – podatek rolny

Ulga dedykowana rolnikom. Dzięki niej możesz odliczyć od podatku rolnego do 25% wydatków poniesionych na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej przez okres maksymalnie 15 lat.

Kto może skorzystać z ulgi:

przysługuje podatnikom podatku rolnego, który są właścicielami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kredyt / Leasing

Wiele banków oraz spółek leasingowych posiada w swojej ofercie rozwiązania dedykowane do finansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Często w przypadku tego typu inwestycji obowiązują uproszczone procedury oceniania zdolności kredytowej. Masz możliwość finansowania zarówno kredytem gotówkowym (klient indywidualny), jak i leasingiem finansowym, operacyjnym i pożyczką leasingową (MSP).