Farmy PV

Farma PV – co to takiego?

Farma fotowoltaiczna to elektrownia słoneczna. Ze względu na rozmiar, zazwyczaj instalowana jest na gruncie, w odróżnieniu od mikroinstalacji montowanych na dachach. Pojawia się ona również w obszarze akwenów wodnych, takich jak jeziora, morza lub innych, rozległych przestrzeniach. Energia elektryczna wyprodukowana przez farmę PV w całości jest kierowana do sieci, skąd trafia następnie do odbiorców.

Słońce – najlepsza inwestycja

Z analiz kosztów w stosunku do czasu zwrotu inwestycji wynika, że farmy fotowoltaiczne są zaliczane do najbardziej opłacalnych przedsięwzięć pod względem finansowym.

Zysk w czystej postaci - to jasne jak słońce!

Zero hałasu

Farma fotowoltaiczna nie generuje hałasu, jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Bezobsługowość

Farma fotowoltaiczna jest bezawaryjna oraz bezobsługowa.

Zysk

Preferowana forma dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną to 25-29 lat.

Jesteś właścicielem gruntu lub działki? Wydzierżaw ją i zarabiaj!

Jesteś właścicielem gruntu niskiej klasy lub ziemi przeznaczonej pod dzierżawę, skontaktuj się z nami. Farma fotowoltaiczna może powstać na Twojej działce, jeżeli spełnia ona następujące warunki:

płaski, dobrze nasłoneczniony teren o regularnym kształcie

grunty niskiej klasy (od IV wzwyż)

teren nie może być objęty obszarem chronionym (np. Natura 2000, rezerwaty, parki krajobrazowe oraz narodowe)

możliwość przyłączenia do sieci niskiego lub średniego napięcia, która przechodzi przez działkę, albo będzie od niej oddalona do 500 m/MW

Proces inwestycji w farmę fotowoltaiczną można podzielić na kilka kroków. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy:
Etap
01

Wybór lokalizacji

Pokaż nam lokalizację swojej działki pod farmę fotowoltaiczną. Postaraj się, aby była jak najlepiej nasłoneczniona, w miarę możliwości płaska oraz o regularnym kształcie.

Etap
02

Projekt koncepcyjny

Przygotujemy projekt koncepcyjny Twojej farmy fotowoltaicznej, który obejmuje ogólne parametry farmy (system konstrukcji, poszczególne urządzenia, takie jak panele, inwertery), rysunki schematyczne. Na jego podstawie są wydawane warunki przyłączenia dla konkretnej konfiguracji układu.

Etap
03

Decyzja środowiskowa

Uzyskamy decyzję środowiskową, jeśli powierzchnia zabudowy przekracza 1 lub 0,5 ha w przypadku obszarów chronionych.

Etap
04

Warunki zabudowy

Przygotujemy wszelkie formalności i postaramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etap
05

Warunki przyłączenia

Wystąpimy o uzyskanie warunków przyłączenia Twojej farmy PV do sieci, odległości od niej oraz zgromadzimy niezbędne dokumenty: tytuł prawny do gruntu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeżeli jest musimy sprawdzić, czy pozwala na budowę farmy PV).

Etap
06

Budowa farmy fotowoltaicznej

Jak uzyskamy komplet dokumentów, przystępujemy do budowy farmy PV. Wykonamy fundamenty, zamontujemy stoły, panele oraz inwertery. Na podstawie projektu koncepcyjnego przygotujemy kompleksowy projekt budowlany wraz z projektem przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

Etap
07

Koncesja

Jeśli posiadasz prawo do gruntu oraz warunki przyłączenia, rozpoczniemy starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Jest ona wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Etap
08

Uruchomienie i produkcja energii elektrycznej

Jesteś już właścicielem farmy fotowoltaicznej, która produkuje energię elektryczną. Teraz możesz czerpać zysk z jej odsprzedaży i nie musisz się martwić o degradację środowiska.

Zapytaj o farmę fotowoltaiczną